top of page

Csíksomlyó - Barátok feredője 2006-2007, 2011

 

Együttműködő partnerek:

Csíksomylói Ferences rendház

Polgár-Társ Alapítvány

Csíkszereda Önkormányzata, Csíksomlyói Közbirtokosság

Csíksomlyó Egyesület

Csobod Öröksége Egyesület

Zöld Székelyföld Egyesület;
Pogány-Havas Kistérségi Társulás

Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület

 

Tervezők, szervezők, csapatvezetők:

Antal Attila (alpolgármester), Antal Imre (tanár, népzenész), Barabássy Somogy Örs (fafaragó), Balogh Miklós (vándorépítész), Csaba Kinga (tájépítész), Deák Adrienn (tájépítész), Dékány Diána (építész), Dobos Attila (fotómûvész), Forró Botond (polgár-Társ Alapítvány), Gergely Csaba (tanár), Hegedûs Alice (vándorépítész), Herczeg Ágnes (tájépítész), Jánosi Csaba (geológus), Kovács Áron (építész), László Viktor (tájépítész), Leander testvér (Csíksomlyói ferences kolostor házfônöke) Lovassy Zsolt (fafaragó, informatikus), Mátéffy Eszter (fotómûvész), Mátéffy Mária (térségfejlesztô), Nagy Lívia (vándorépítész), Nagy György (építész), Potozky László (polgár-Társ Alapítvány igazgatója), Sánduly Edit (közgazdász), Sólyom Barbara (tájépítész), Takács Edvárd (tájépítész), Tikk Dóra (tájépítész), Tóth Péter (vándorépítész)

 

A csíksomlyói kaláka kiemelkedô jelentôségû a Székelyföldi Fürdô- és Közösségépítô Kalákák tízéves történetében. A 2006-os év az ekkor félévtizedes évfordulóját ünneplô mozgalomnak különleges kicsúcsosodását jelentette, amelyet azóta sem szárnyaltunk túl, 2006-ban ugyanis nem kevesebb, mint öt egymást követô helyszínen tevékenykedtek a mozgalom önkéntesei. Ezek közül a legnagyobb szabású vállalkozás a Csíksomlyói Kaláka volt. 17 csapatba szervezôdött a több mint száz ideérkezô, és hozzájuk csatlakoztak a helybéli kalákások. Naponta legalább 150 ember dolgozott, rajtuk kívül azok, akik az anyagot feldolgozták, szállították, a háttérben a kalákások keze alá dolgoztak. Egyetlen fürdôépítô kaláka sem váltott ki ilyen széles sajtóvisszhangot: öt esztendô alatt huszonkilenc cikk vagy írás foglalkozott e kalákával és a feredôvel, mely huszonegy ismert és hat ismeretlen szerzô tollából, három nyomtatott folyóiratban, kettô internetes folyóiratban, egy folyóirat-mellékletben és három napilapban, továbbá egy önálló kiadvány és egy hozzákapcsolódó 45 perces dokumentumfi lm formájában jelent meg. Mai napig a leglátogatottabb kalákahelyszín. Ezeddig mégsem akadt fenntartásának állandó gazdája. Minden évben a Pünkösdi búcsú elôtt kalákát hívunk össze, hogy a hibákat kijavítsuk, amit lehet, rendbe tegyünk. Az egykor a Szent-Ferenc Rend tagjai által fényes napokat, szeretô gondoskodást megélt hely évtizedek alatt folyamatosan elgazdátlanodott, zsombékos lapállyá, használatlan „senkiföldjévé” fokozódott le. 2006-ban páratlan összefogással, a fürdôépítô kalákák történetében sohasem látott méretû sürgés-forgással mindez meditációs- és forrás-kert együttesévé alakulhatott. Mint minden kultúrtáj és annak elemei, úgy e létesítmény sem maradhat fenn az emberi gazda jelenléte és munkája nélkül. Látogatókban és használókban újjáépítése óta nem szenvedett hiányt e feredô. Bízzunk benne, hogy kerül jó gazdája is! A hely megérdemli.

z01.jpg
Untitled-1
S3700675
S3700381
P1040516
mosdas
DSCN0334
DSC09863
DSC09851
DSC09259
DSC09257
DSC09189
DSC09076
DSC08899
DSC08691
DSC08456
DSC08435
DSC08420
DSC08203
DSC07954
DSC07832
Doczy bácsi a sár hátán
CSIKSOMLYO7763
CSIKSOMLYO7762
CSIKSOMLYO7761
CSIKSOMLYO7760
100_0312
CSIKSOMLYO7759
CSIKSOMLYO7751
CSIKSOMLYO7743
CSIKSOMLYO7738
augusztus 184
111.jpg
101_0370
bottom of page