top of page

Gyergyócsomafalva - Csomafalvi feredő 2008

 

Együttműködő partnerek, támogatók:

Gyergyócsomafalva Önkormányzata és Közbirtokossága

Zöld Székelyföld Egyesület

Római Katolikus Plébániahivatal

Marosparti Népfőiskola

Arbor Szövetség

Apicom
Szilfás Erdőtársulás

Szász Ferenc

Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület

Tervezők, szervezők, csapatvezetők:

Azadeh Rahnama (tájépítész), Barabás József (polgármester), Bartalis
Attila ( iparmûvész), Barna Gergely (nyelvész), Csaba Kinga (tájépítész), Cservenák Eszter Ilka (vándorépítész), Elek Attila (tájépítész), Herczeg Ágnes (tájépítész), Horváth Krisztina (iparmûvész), László Viktor (tájépítész), Márton László (polgármester), Mezei Zsófia (vándorépítész), Rüll Tamás (vándorépítész), Szabó Ágnes (tájépítész), Szélyes Fekete Csaba (építéskivitelezô), Tikk Dóra (tájépítész), Török Ádám (vándorépítész)

2007 telén indult Gyergyócsomafalván a Marosparti Népfôiskola, amely Székelyföld faépítészetének megújítását és az erdélyi táj, az erdôk megôrzését tekintette feladatának. A magyarországi és erdélyi Kós Károly Egyesülés, az Arbor Szövetség, a helyi önkormányzat és az iskola tulajdonosa, a római katolikus egyház együttmûködésével 2008 tavaszáig folytak kétheti rendszerességgel a népfôiskolai elôadások, amelyek szervezésében és eseményein többen rész vettünk a kalákamozgalomból. A tavaszi zárórendezvényen felajánlottuk, hogy nyáron eljövünk kalákázni.

A Gyergyói-medence Dél-hegy lábánál elterülô települése, Gyergyócsomafalva, híres ácsairól, asztalosairól és borvizeirôl. A csomafalviak már rég tervezték, hogy a Maros mentén, az egykori, a folyó szabályozásával kialakult holtág egyik kanyarulatában népi fürdôt alakítsanak ki. Ez a terület a település központjához közel esik, így alkalmas közösségi események színhelyéül is. Az öregektôl megtudtuk, hogy volt itt fürdô, a gödörásásnál elô is kerültek a régi gerendák. Csomafalva „borvizes” falu, ami azt jelenti, hogy a kutak egy részében is ásványvíz van, sajnos mára nagyrészt elszennyezôdtek. A borvizet régen szekéren szállították a városba, a környékre. A falu központjában lévô falukutak mára tönkrementek. Így feladatunknak tekintettük ezek megújítását, hogy felhívjuk a figyelmet a kutak értékére, és remélhetôleg idôvel a vizek megtisztítására is sor kerülhet. A csomafalviak az egykori katonai kilátó újjáépítését is nagyon szerették volna. Eredeti helye a településtôl túl messze volt, és az erdô is felnôtt körülötte, így új helyet kellett kiválasztani neki. A falu kívánsága volt az utcatáblák megújítása is. A Marosparti Népfôiskálának otthont adó régi iskolaépület környezetének rendezését is fontosnak tartottuk. A kaláka alatt folyó elôadásoknak, táncháznak, és táblafestéseknek is az évek óta üresen álló régi iskola adott otthont. 

A feladat nagysága megkövetelte a sok szorgos kezet, így a gyergyócsomafalvi kaláka sem mondható kicsi kalákának. A közel 100 önkéntes Magyarországról és Erdélybôl érkezett, a gyermekektôl a fiatal szakembereken át az idôs korosztályig képviseltette magát, ugyanakkor Csomafalva lakossága, mesterei, asztalos mûhelyei is példásan kiálltak a kaláka mellett. Az 1950-es években épült, napjainkra teljesen eltûnt „gübbenô” Csomafalvi Feredô néven kelt újra életre a Maros holtágának közelében. A mívesen elkészített fürdô a helyi ácsok keze munkáját dicséri. A fürdô közelében helyet kapott a kereszt, a fûzkupola, a tûzkatlan, a fûzfonattal álcázott budi.
A kaláka alatt újjáépítettük a Maroson hagyományosan használt mosópallókat, a borvizes forrásairól híres Csomafalva Falukútját, továbbá elkezdtük a Marosparti Népfôiskola udvarának környezetrendezését, a Délhegy Veresvirág nevû ormán egy kétszintes kilátó építését. Az utcanévtáblák rendszerének esztétikus, faragott, festett táblákon való kialakítására is sor került. Csomafalvára vissztérve öröm látni, hogy a helyiek használják a feredôt. Vize a daganatos betegségekre is kedvezôen hat az érrendszeri és mozgásszervi betegségek mellett. A település segítségünkkel tovább tervezte a hely kialakítását, így sor került megyei támogatással egy rendezvénycsûr, kis szaunaház megépítésre, valamint sétautak kialakítására, hidak, padok elhelyezésére.

P7250688
IMG_0051
IMG_0034
DSCF10153
DSCF10148
DSCF10102
DSCF2522
DSCF2430
csomfalvi_furdo
csomafalva_ja
2725132450_a0f7bb111f
2725111922_46f5b4931c
2725107148_b2ec9c6a10
101_6608
101_6492
101_6475
101_6427
101_6396
101_6395
100_5976
100_5952
000_0709
101_6412
P7250687
DSCF2413
bottom of page