top of page

Ars Topia Alapítvány

 

Előzmények

Az Ars Topia Alapítvány 1997-ben  jött létre két magánszemély, Kálmán István és Laposa József, mint alapítók és a Pagony táj- és kertépítész műhely tagjainak összefogásából. Célja, hogy lehetőséget biztosítson olyan nonprofit tevékenységek számára, amelyek elősegítik a tájért való felelősség tudatosítását és új tájkultúrát előmozdító újabb programok indítását.

 

Működés

A kuratórium elnöke Herczeg Ágnes, a kuratórium tagjai Vincze Attila és Kiss-Tikk Dóra tájépítészek. A kuratóriumi tanácskozások készítik elő az alapítvány programjait, melyek a táj méltóságának megteremtése érdekében kultúra- és ismeretterjesztő, kezdeményező, szervező és lebonyolító feladatokat vállalnak fel. A programok lelkesedésből, elkötelezettségből végzett önkéntes munkával, az anyagok és eszközök tekintetében a pályázatokon nyert vagy adományként kapott források felhasználásával, hazai és külföldi vagy nemzetközi civil szervezetekkel együttműködve valósulnak meg. Programjaink szervezésébe önkénteseket vonunk be, a legtöbben tájépítészek és építészek.

A megalakulásunk óta több ezer önkéntes vett részt a programjainkon és több tucatnyian vettek részt a szervezésbe.

Az Ars Topia Alapítvány fő támogatója a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda. A két szervezet közös irodájában a vállalkozás infrastruktúrája és egyéb eszközei a szükséges mértékig az alapítvány rendelkezésére állnak. 

 

Céljaink

A táj értékeit az ott élő közösségek teremtik. A táj fejlesztése nem járhat együtt a környezet rombolásával, az csak a táj gyarapításával, az értékek megtartásával lehetséges. E gondolatkörhöz kapcsolódóan támogatunk minden olyan tevékenységet, amely a helyi közösségek döntéshozó munkáját segítik és a hely szellemét erősítik. Alkotótáborok, rendezvények szervezésével, kiadványokkal és kurzusokkal igyekszünk a környezetünkben és a társadalomban végbemenő változásokra reagálni. A táj nem földrajzi fogalom, amelyet a mérete határoz meg. Táj lehet egy fa, egy kert, egy falu vagy egy megyényi terület is. A táj attól válik tájjá, hogy az ember alkotó szándéka a természettel összeszövődik. A tájművelés kultúrahordozó tevékenység. Az által, hogy az ember megműveli a tájat, azzal önmaga is változik, nemesedik.

 

Feladatunknak tekintjük a táj és az ember valós, eleven kapcsolatának elősegítését. Úgy gondoljuk, hogy a táj megismerésmódjának kérdése nem elméleti jelentőségű értelmezési kérdés csupán, mert csak egy helyes szemléletmód vezethet az ember és a táj valós kapcsolatának megértéséhez, a Földért való felelősségtudat megszületéséhez és a gyógyító cselekedetekhez.

Tovább kívánjuk adni műhelyünk tájszeretetét szűkebb és tágabb régiónkban, fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Célunk, hogy mindenki megértse, életvitelünkkel, cselekedeteinkkel és mulasztásainkkal a táj részesei vagyunk; felelősek vagyunk tájaink sorsáért, környezetünk minőségéért.

 

Programjaink

Alapítványunk elsősorban a helyi közösségek által vagy közösségi munka során megvalósítható tájalkotásokkal, tájápolási munkákkal szeretne példát mutatni az arra fogékony embereknek. Tapasztaltuk, hogy a szemléletformálásnak nagy szerepe van a fogékonyság, felelősségvállalás kialakulásában. Munkánkat ezért továbbra is két pillérre: a szemléletformálásra és a közösségben létrehozott alkotásokra építjük.

 

Közösségi alkotásokkal és tájművészeti akciókkal szeretnénk hozzájárulni

• a Kárpát-medence tájkultúrájának fenntartó ápolásához, ennek részeként 2001 óta szervezzük a Fürdő- és Közösségépítő Kalákákat leginkább Székelyföldön, de időről időre megjelenünk a Kárpát-medence más tájain is,

• a táj elevenségét, életerejét fokozó vízelem gondozásához, gyógyításához,

• élő fűzépítmények és az alternatív építészeti megoldások elterjesztéséhez.

 

Látásmódunkkal az érdeklődők szélesebb csoportjához szeretnénk eljutni

• felnőttképzési és környezeti nevelési előadások tartásával,

• ismeretterjesztő kiadványok, szakkönyvek megjelentetésével,

• honlapunk alkotótáborok és kalákák szervezését könnyítő interaktív oldalainak bővítésével,

• kiállítások rendezésével.

bottom of page